Mua VIP

Lịch phát sóng

LỊCH PHÁT SÓNG LÃO MÕ 2022 (DỰ KIẾN)

 

             1.2022      | KIM CƯƠNG ĐẠI CHIẾN | PERI PRO DUO BATTLE | VIETNAM

12 - 15.1.2022       | ARIZONA OPEN | USA

21 - 29.1.2022       | DERBY CITY CLASSIC 2022 | ELIZABETH - NEW JERSEY | USA

 9 - 12.2.2022        | WISCONSIN OPEN | USA

23 - 26.3.2022       | LAS VEGAS OPEN | USA

             3.2022      | THAN CHIEN SPRING | VIETNAM

23.8 - 1.4.2022      | WORLD 10-BALL CHAMPIONSHIP | LAS VEGAS | USA

17  - 22.5.2022      | UK OPEN | by Matchroom

21 - 24.9.2022       | MICHIGAN OPEN | USA

             6.2022      | THAN CHIEN SUMMER | VIETNAM

             9.2022      | THAN CHIEN AUTUMN | VIETNAM

29 - 22.10.2022     | OHIO OPEN | USA

              10.222     | 2022 INT' 9-BALL OPEN | NORFOLK | USA

             12.2022    | THAN CHIEN 2022 | VIETNAM

Lão Mõ World Billiard News | 10AM Monday Weekly | 10:00 Thứ 3 hàng tuần

Lão Mõ TV | 2PM Wednesday & Friday Weekly | 14:00 Thứ 4 & Thứ 6 Hàng tuần

 

#LaoMo #sportsLIVE